Izpitni roki ZRS 2021 (ni letošnjih podatkov)

08. 04. 2021
10. 06. 2021
09. 09. 2021
11. 11. 2021

Vsi izpitni roki so na Četrtek ob 17 uri v prostorih ZRS Bezjakova 151, Limbuš.

Za predvideni izpitni rok se morajo prijaviti vsaj trije kandidati, da se sestane izpitna komisija.

V dogovoru s klubi, obstaja možnost opravljanja izpita tudi na drugih lokacijah in ob drugačnih terminih.
Kandidati se morajo prijaviti na zvezo preko e-maila na office.zrs@gmail.com ali na telefonsko številko 070 59 59 59 v času uradnih ur vsaj štirinajst dni pred navedenim izpitnim rokom.


Članarina za 2022

Kdor bi želel poravnati članarino lahko to stori vsak ponedeljek med 19 in 21 uro.

Dodatne informacije na e-mail: s53apr@gmail.com

Članarina za 2022 je enaka kot je bila prejšnje leto.Članarina ZRS za redne člane je 40€, ostali 20€ (družinski člani, operaterji invalidi in mladi člani do dopolnjenega 18 leta starost).

Klubska članarina za redne člane 30€, družinski člani, dijaki in študenti 10€ in člani invalidi 2€).


Za osvežitev:

Klubska članarina APR je 30,00 € + ZRS čl. 40,00 €

Družinska klub. članarina je 10,00 € + ZRS čl. 20,00 €

Invalidska članarina je 2,00 € + ZRS čl. 20,00 €


Naslov za pošiljanje potrdil o vplačilih:RADIOKLUB TRIGLAV, SAVELJSKA 50, 1000 LJUBLJANA


Koda namena: OTHR

Namen: Članarina 2022 in znak, oziroma znaki, za katere plačujete članarino.
Če plačujete poleg klubske tudi kotizacijo ZRS, navedite: Članarina 2022 klub in ZRS ter znak.

Znesek: skupni znesek članarine/kotizacije, ki jo plačujete (npr: 70 EUR, če plačate klubsko članarino 30 EUR in kotizacijo ZRS 40 EUR),

IBAN: SI56 6100 0001 2698 229

BIC: HDELSI22

Referenca: SI00 ali SI99 (nadaljnje številke reference niso potrebne),


Ime in naslov za pošiljanje potrdil:

RADIOKLUB TRIGLAV, Saveljska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Vrsta in namen plačila članarine:

Polna članarina pomeni = klubska 30,00 € + 40,00 € ZRS
Družinska članarina pomeni = klubska 10,00 € + 20,00 € ZRS
Invalidska članarina pomeni = klubska 2,00 € + 20,00 € ZRS
Samo klubska pomeni = klubska 30,00 €Cenik tečaja za leto 2022

Za tiste, ki bodo opravljali tečaj ter izpit in se želijo vpisati v Radioklub Triglav, se plačilo radioamaterskega tečaja šteje kot plačana članarina za Radioklub Triglav v letu 2022.

Cena tečaja z izpitom znaša 55€.

Za tečajnike, ki bodo postali tudi člani ZRS znaša plačilo izpita skupaj s članarino ZRS 95€. (to lahko uredite tudi v svojih Radioklubih, če ne boste člani Radiokluba Triglav)

Za študente, dijake in osnovnošolce je cena tečaja z izpitom 35 € (v ceno je vključeno vse zgoraj navedeno).

Osebe, ki bi želele opravljati le izpit za radioamaterja, plačajo 25€.

V primeru, da so člani ZRS, pa je višina izpita 12,5€ (potrebujemo potrdilo o plačilu članarine ZRS oz da nam ZRS potrdi plačilo po emailu).Uporaba bočnih pasov Regija IARU 1:

Pod 10 MHz nižjo stransko pasovno širino se uporablja (LSB) in nad 10 MHz višjo stransko širino se uporablja zgornji bočni pas (USB).

Izjema od tega je na pasu 5 MHz, kjer je priporočljiv USB.
73 de S57JK


          Copyright © Privacy Policy by Info.Sc.Eng. Janko Karlin - S57JK
           E-mail: info@s57jk.eu