DMR (Digital Mobile Radio) je radijski sistem za dvosmerne mobilne radijske komunikacije, ki deluje po evropskem standardu. To je zelo dober naslednik analognih dvosmernih radijskih naprav, saj deluje tako, da obstoječih analognih radijskih postaj ni treba zavreči, ampak lahko še vedno delujejo v DMR radijskem sistemu.

TDMA (Time Division Multiple Access) tehnologija, po kateri deluje DMR radijski sistem, omogoča dva logična kanala na frekvenčnem razmiku 12,5 kHz med kanali. Prek logičnih kanalov lahko istočasno prenašamo dve govorni zvezi, dve podatkovni zvezi ali eno govorno in eno podatkovno zvezo. Povedano laično – z uvedbo DMR radijskega sistema imamo na razpolago 2-krat več radijskih kanalov, kot smo jih imeli pri analognem radijskem sistemu.

DMR radijske postaje so izdelane tako, da jih je možno programirati za uporabo v DMR in v analognem radijskem omrežju. Vendar pa je treba poudariti, da uporaba DMR radijskega sistema za analogne komunikacije zahteva uporabo celotnega kanala – »prekrita« sta oba logična kanala. Čeprav je cena DMR radijskih postaj nekoliko višja od cene analognih radijskih postaj, je smiselno njihovo število širiti le z DMR postajami.

DMR - 01 Splošno73 de S57JK


          Copyright © Privacy Policy by Info.Sc.Eng. Janko Karlin - S57JK
           E-mail: info@s57jk.eu